Príspevok 2% z dane na hrnčiarsku dielňu

Informácie pre príspevok 2% z dane:

Jednoducho
Adresa: K vinohradom 40, 95146 Bádice
IČO: 42205778
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK0583300000002301036428 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Pre identifikáciu príspevku Vás prosíme o odfotenie vyplneného tlačiva ” VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” alebo príslušnej časti v tlačive daňového priznania a o zaslanie fotokópie alebo fotografie na email: obecbadice@azet.sk.

Tlačivo môžete odovzdať spolu s “Potvrdením o zaplatení dane” na obecnom úrade alebo na adrese občianskeho združenia.